Loga, Napisy, Reklamy

Reklamę można umieścić na spadochronach w procesie produkcji oraz na spadochronach gotowych.

W celu wykonania reklamy, logo itp. należy dostarczyć ją w formie elektronicznej. Plik powinien być zapisany w formacie Corel DRAW .

Aby reklama była jak najlepiej widoczna zaleca się wykonanie jej na białym tle.

Reklamy umieszczone na ciemnych spadochronach są mało widoczne i nieefektowne.

Po otrzymaniu logo na CD zostaje ono opracowane i umieszczone komputerowo na czaszy, a następnie przedstawione do Państwa akceptacji.
hotel filmar walter trans wod Czesław Błocki